Znaleziono 6 artykułów

Mieczysław Łobocki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Minimum wiedzy o współczesnej teorii wychowania Mieczysław Łobocki s. 81-98
Badania nad funkcjonalnością i skutecznością narady uczniowskiej Mieczysław Łobocki s. 131-174
Typy egotyczne w ujęciu charakterologii F. Künkla Mieczysław Łobocki s. 193-208
Zastosowanie ankiet i kwestionariuszy w poznawaniu uczniów Mieczysław Łobocki s. 193-209
Rola teorii w badaniach pedagogicznych Mieczysław Łobocki s. 281-304
"Wychowanie moralne w zarysie", Mieczysław Łobocki, Kraków 2002 : [recenzja] Dariusz Buksik Mieczysław Łobocki (aut. dzieła rec.) s. 439-442