Znaleziono 7 artykułów

Zdzisław Majchrzyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przemoc i agresja wobec swoich i obcych a tożsamość w ramach integracjieuropejskiej i globalizacji Zdzisław Majchrzyk s. 3-17
"Motywacje zabójczyń. Alkohol i przemoc w rodzinie", Z. Majchrzyk, Warszawa 1995 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Zdzisław Majchrzyk (aut. dzieła rec.) s. 176-181
"Nieletni, młodociani i dorosli sprawcy zabójstwa : analiza procesów motywacyjnych i dyspozycji osobowościowych", Zdzisław Majchrzyk, Warszawa 2001 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Zdzisław Majchrzyk (aut. dzieła rec.) s. 188-195
"Zabójczynie i zabójcy : osobowość, motywy, uwarunkowania sytuacyjne : analiza z perspektywy psychologicznego orzecznictwa sądowego", Zdzisław Majchrzyk, Warszawa 2008 : [recenzja] Dariusz Buksik Zdzisław Majchrzyk (aut. dzieła rec.) s. 257-270
[Zaproszenie na konferencję] Zdzisław Majchrzyk Jerzy Pobocha s. 270-272
Ekspertyzy psychologiczne w kontekście wizji osoby w ujęciu antropologii chrześcijańskiej Zdzisław Majchrzyk s. 283-297
Rozbieżności w ocenie nieważności małżeństwa z powodu choroby psychicznej w orzecznictwie sądów kościelnych i cywilnych – analiza przypadku Przemysław Cynkier Zdzisław Majchrzyk s. 343-366