Tytuł Studia Psychologica
ISSN 1642-2473
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Studia Psychologica
2003, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Optymizm młodych kobiet i mężczyzn w ważnych dziedzinach życia Elżbieta Stojanowska s. 5-19
Model stylu twórczego zachowania w analizie procesu tworzenia reprezentacji poznawczych muzyki Monika Skorupska Andrzej Strzałecki s. 21-43
Zmienność sposobu doświadczania siebie samego w zależności od znaczących dla podmiotu relacji Henryk Gasiul Agnieszka Konopka s. 45-56
Osobowościowe uwarunkowania jakości przeżyć religijnych Stanisław Głaz s. 57-68
Style przywiązania a intensywność postawy religijnej młodzieży Piotr Marchwicki s. 69-86
Wpływ niedoboru magnezu na sprawność umysłową i motoryczną człowieka P. Ligocki A. Tarnowski J. F. Terelak L. Walasek s. 87-105
Role podejmowane w rodzinie alkoholowej a struktura potrzeb u dorosłych dzieci alkoholików Maria Ryś Elżbieta Wódz s. 107-122
Zespół uzależnienia od internetu (ZUI) a osobowość Andrzej Jakubik Justyna Popławska s. 123-131
Kultura a zaburzenia psychiczne Andrzej Jakubik s. 133-150
Czynniki poznawcze w genezie przekonań urojeniowych Marek Nieznański s. 151-161
Uwarunkowania jakości związku samoświadomości ze sposobem doświadczania samego siebie Henryk Gasiul s. 163-178
Hermeneutyczne koncepcje doświadczenia religijnego Józef Król s. 179-191
"Podstawy psychologii Junga : od psychologii głębi do psychologii integralnej", Zenon Waldemar Dudek, Warszawa 2002 : [recenzja] Andrzej Jakubik Zenon Waldemar Dudek (aut. dzieła rec.) s. 193-194
Człowiek rynku Czesław S. Nosal Andrzej Falkowski (aut. dzieła rec.) s. 194-195
"Psychology and crime : an introduction to criminological psychology", Clive R. Hollin, Sussex - New York 2001 : [recenzja] Waldemar Woźniak Clive R. Hollin (aut. dzieła rec.) s. 195-198
Sprawozdanie z jubileuszowej 25 Europejskiej Konferencji Psychologii Lotniczej Jan Terelak Olaf Truszczyński s. 199-201
Ogólne wskazówki i wymagania edytorskie s. 203-204