Tytuł Studia Psychologica
ISSN 1642-2473
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Studia Psychologica
2010, Numer 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Inteligencja emocjonalna a sposób doświadczania i wartościowania siebie jako kobiety Katarzyna Martowska Emilia Wrocławska-Warchala s. 5-30
Inteligencja emocjonalna osób z niepełnosprawnością intelektualną Paulina Gołaska Sylwia Trambacz s. 31-51
Increased neuroticism aggravates the risk of depressive symptoms pregnant women Mariola Bidzan Mikołaj Majkowicz Piotr Pankiewicz Magdalena Z. Podolska Jacek Podolski Olimpia Sipak-Szmigiel s. 53-66
Styl wychowania i komunikacji w percepcji młodzieży wychowywanej przez samotne matki Agnieszka Kozerska Elżbieta Napora s. 67-85
Akceptacja, empatia i kongruencja rodziców w percepcji dorastających synów i córek Weronika Juroszek s. 87-102
Analiza treści skryptów miłości i nienawiści u osób antyspołecznych Barbara Gawda s. 103-124
Poczucie alienacji a wsparcie społeczne u nieletnich Monika Biegasiewicz s. 125-152
Optymizm a wypalenie zawodowe u nauczycieli Marek Mystkowski Jan F. Terelak s. 153-178
Uzależnienie od pracy : wynik "słabej woli" czy potrzeby doskonałości? Paweł Atroszko s. 179-201
Twórczość a przeżycia mistyczne młodzieży o uzdolnieniach artystycznych Stanisław Radoń s. 203-224
Związek między sposobem słuchania oraz poziomem ekspresji ruchowej wykonawcy a percepcją utworu muzycznego Izabela Dolata s. 225-249
Pięcioczynnikowa struktura osobowości we wczesnej adolescencji Jan Cieciuch s. 251-271
Skala Uczuć Moralnych (SUM) : konstrukcja i właściwości psychometryczne Włodzimierz Strus s. 273-313
Diagnoza zaburzeń seksualnych u kobiet : adaptacja testu Małgorzata Stefankiewicz Sławomir Ślaski s. 315-346
"Przesycony" konstrukcjonista Kenneth Gergen i jego oferta złożona psychologom (kulturowym) Krzysztof Bakalarz Robert Bezdziecki Andrzej Pankalla s. 347-361
Sprawozdanie z XI Konferencji Koła Nauk Psychologicznych Anima "Człowiek w sieci współesności" Weronika Affelt s. 363