Tytuł Studia Psychologica
ISSN 1642-2473
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Studia Psychologica
2011, Numer 11 (1)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z badań nad uwarunkowaniami kompetencji emocjonalnych Katarzyna Martowska Anna Matczak s. 5-18
Różne nasilenie postawy twórczej a kompetencje społeczne i style radzenia sobie ze stresem u studentów pierwszego roku Monika M. Małkiewicz Mirosław Piskozub s. 19-32
Poziom lęku i nadziei na sukces a style radzenia sobie ze stresem u maturzystów Dominik Gołuch s. 33-50
Osobowość a style radzenia sobie ze stresem u tancerzy sportowego tańca towarzyskiego Paulina Kowal s. 51-64
Różnice w poziomie agresywności polskich kobiet i mężczyzn w różnym wieku Jolanta Rytel s. 65-80
Różnice międzypłciowe a wzorce korzystania z internetu i przystosowanie społeczne dzieci i młodzieży Szymon Juza Beata Nogas s. 81-97
Błąd wychowawczy a stosowana dyrektywność rodzicielska Agnieszka Szymańska s. 99-112
O próbach wykorzystania konstruktu alienacji do konceptualizacji procesu demoralizacji Monika Biegasiewicz s. 113-123
"Efekt Lucyfera", Philip Zimbardo, Warszawa 2008 : [recenzja] Michał Bartczak Philip Zimbardo (aut. dzieła rec.) s. 125-127