Tytuł Studia Psychologica
ISSN 1642-2473
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Studia Psychologica
2000, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wprowadzające Henryk Gasiul s. 5-6
Zaangażowanie religijne u osób należących do wspólnot neokatechumenalnych Stanisław Tokarski s. 7-16
Osobowościowe uwarunkowania występowania sytuacji konfliktowych u młodych małżeństw Jan Tylka Małgorzata Urbańska s. 17-33
Przestrzeń psychologiczna w warunkach stanu uwięzienia Marzena Mykytyn-Rosner Andrzej Strzałecki s. 35-51
Cechy temperamentalne a style radzenia sobie ze stresem Anna Jachnis s. 53-68
Osobowość alienacyjna a schizofrenia paranoidalna Andrzej Jakubik Katarzyna Piaskowska s. 69-80
Praktyczne zastosowanie metody "studium przypadku" w odniesieniu do osób uzależnionych od alkoholu Sławomir Ślaski s. 81-96
Polska adaptacja "Skali stresu zawodowego" C. L. Coopera, H. Kahna i S. Williamsa Joanna Lewandowska Jan F. Terelak s. 97-134
O psychologii inaczej Henryk Gasiul s. 135-152