Tytuł Studia Psychologica
ISSN 1642-2473
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Studia Psychologica
2006, Numer 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Curriculum vitae śp. prof. dr hab. Zenomeny Płużek Marek Tomczyk s. 7-12
Nadzieja podstawowa w ujęciu Erika H. Eriksona a strategie radzenia sobie ze stresem okołoporodowym Joanna Demkiewicz Jan F. Terelak s. 13-35
Nowa charakterystyka psychometryczna Inwentarza Oceny Płci Psychologicznej (IPP) Renata Korzeń s. 37-50
Atrakcyjność autoprezentacji mężczyzn w sytuacji rozmowy kwalifikacyjnej w ocenie kobiet i mężczyzn o różnej płci psychologicznej Renata Korzeń Urszula Matera s. 51-64
Próba zastosowania poligrafu do badania reakcji na reklamę Alicja Grochowska Jerzy Majewski s. 65-79
Dwutorowe modele perswazji w analizie przekazu religijno-moralnego Dariusz Krok s. 81-99
Osobowościowe determinanty uczuć religijnych młodzieży studiującej Stanisław Głaz s. 101-113
Osobowościowe uwarunkowania lęku społecznego Aneta Karaś s. 115-135
Treści i formy samoświadomości a autokoncentracja w manipulacji nastrojem Agnieszka Szyszkowska s. 137-147
Poziom dojrzałości emocjonalnej a zachowania moralne Włodzimierz Strus s. 149-170
Narrative Therapies, Psychology and the Nature of Empirical Research Miguel M. Goncalves Joao Salgado s. 171-187
Intuicja jako zdolność, wymiar osobowości i styl funkcjonowania : syntetyzujący przegląd niektórych stanowisk psychologicznych Maciej Karwowski s. 189-206
Filozoficzne korzenie empatii Wojciech Gulin s. 207-220
Rola inteligencji emocjonalnej w życiu człowieka Katarzyna Knopp s. 221-235
Diagnostyka osobowości dyssocjalnej Andrzej Jakubik s. 237-247
Harmonia : znaczenie psychologiczne dziś a źródła i jej kontekst w kulturze średniowiecza Bartosz Drzewiecki s. 249-259
Freud nie wymyślił Nietzschego Andrzej Śliwerski s. 261-282
W sprawie specjalizacji psychologów klinicznych : w związku z artykułem Jana Tylki: "Kilka refleksji "o początkach i rozwoju psychologii klinicznej" Włodzisław Zeidler s. 283-287
Uwagi do wypowiedzi Włodzisława Zeidlera na temat mojego artykułu "Kilka refleksji o początkach i rozwoju psychologii klinicznej" Jan Tylka s. 289-290
"Temperamenty, charaktery, osobowości : profil medyczny i psychologiczny", Mario Fedeli, Kraków 2003 : [recenzja] Dariusz Buksik Mario Fedeli (aut. dzieła rec.) s. 291-293
"Człowiek wobec śmierci : aspekty psychologiczno-pastoralne", red. Józef Makselon, Kraków 2005 : [recenzja] Stanisław Pamuła Józef Makselon (aut. dzieła rec.) s. 294-297
"Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego", Philip G. Zimbardo, Michael R. Leippe, Poznań 2004 : [recenzja] Waldemar Woźniak Michael R. Leippe (aut. dzieła rec.) Philip G. Zimbardo (aut. dzieła rec.) s. 297-298
"Przebudowa twojego Ja : stań się tym, kim pragniesz być", Steve Andreas, Wrocław 2003 : [recenzja] Wojciech Wypler Steve Andreas (aut. dzieła rec.) s. 299-300
Sprawozdanie z XI Konferencji SPCH : Psychologia i psychoterapia wobec zaburzeń osobowości : symptomatologia i diagnostyka; przyczyny i skutki; profilaktyka i terapia zaburzeń osobowości : Konstancie k. Warszawy, 15-17 IV 2005 Dariusz Buksik s. 301-304
Ogólne wskazówki i wymagania edytorskie s. 305-306