Znaleziono 6 artykułów

Jan Cieciuch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kołowa struktura wartości u dzieci przedszkolnych Dorota Bulkowska Jan Cieciuch Agata Hulak Mariola Kitaj Justyna Leszczyńska s. 5-18
Jeden czy dwa style dyfuzyjno-unikowe w modelu Berzonsky'ego? Nierozwiązany problem w nowej wersji Inwentarza Stylów Tożsamości (ISI-4) Jan Cieciuch Ewa Topolewska s. 5-23
Wymiary tożsamości a satysfakcja z życia u studentów i pracujących Jan Cieciuch Dominika Karaś Maria Kłym Dagmara Rusiak Żaneta Maria Wasilewska s. 25-45
Kołowy model struktury cech osobowości w ujęciu Lewisa Goldberga Jan Cieciuch Tomasz Rowiński Włodzimierz Strus s. 65-93
Polska adaptacja kwestionariusza do pomiaru mocnych stron charakteru International Personality Item Pool-Values in Action (IPIP-VIA) : wyniki wstępne Jan Cieciuch Małgorzata Najderska s. 65-83
Pięcioczynnikowa struktura osobowości we wczesnej adolescencji Jan Cieciuch s. 251-271