Znaleziono 4 artykuły

Stanisław Radoń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Walidacja Skali Świadomej Obecności Stanisław Radoń s. 51-70
Właściwości psychometryczne polskiej adaptacji kwestionariusza do badania doświadczenia mistycznego (Mistical Experience) Stanisław Radoń s. 59-76
Zaburzenia osobowości a przeżycia mistyczne młodzieży artystycznej Stanisław Radoń s. 149-165
Twórczość a przeżycia mistyczne młodzieży o uzdolnieniach artystycznych Stanisław Radoń s. 203-224