Znaleziono 2 artykuły

Wioletta Wójcik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Procesualne podejście do podejmowania zachowań zdrowotnych Ralfa Schwarzera (fragment modelu) jako próba wyjaśnienia zaniedbania prenatalnego Wioletta Wójcik s. 75-90
Zaniedbanie prenatalne : wyzwanie dla edukacji zdrowotnej od chwili poczęcia Wioletta Wójcik s. 95-106