Tytuł Prawne Problemy Górnictwa
ISSN 0208-5488
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Prawne Problemy Górnictwa
1983, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Międzynarodowe prawo górnicze Genowefa Grabowska s. 7-22
Zakres stosowania kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu przed komisjami do spraw górniczych Jan Grabowski s. 23-34
Ugoda w sprawach o naprawienie szkód górniczych Ryszard Mikosz s. 35-51
Korzystanie z wód podziemnych przez właściciela gospodarstwa rolnego Piotr Strzępek s. 52-63
Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pracy jako podstawowa zasada prawa pracy Antoni Witosz s. 64-82
Rozwój ustawodawstwa górniczego w Polsce w latach 1918-1939 Aleksander Lipiński Ryszard Mikosz s. 83-105
Przegląd orzecznictwa w sprawach o szkody górnicze za rok 1980 Aleksander Lipiński s. 106-131