Tytuł Prawne Problemy Górnictwa
ISSN 0208-5488
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Prawne Problemy Górnictwa
1990, Tom 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Eksploatacja zasobów naturalnych w regionach przygranicznych. Praktyka traktatowa Genowefa Grabowska s. 7-33
Struktury organizacyjne przemysłu węglowego w świetle założeń reformy gospodarczej Jan Grabowski s. 34-70
Decyzja o zatwierdzeniu projektu badań geologicznych. Jej istota i skutki Antoni Witosz s. 71-90
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 kwietnia 1986 roku, sygn. pkt SA/Ka 63 Ryszard Mikosz s. 91-103
Uchwała Sądu Najwyższego z 9 września 1986 roku, sygn. akt III AZP 4 Aleksander Lipiński s. 104-113
Przegląd orzecznictwa w sprawach o szkody górnicze za rok 1987 Aleksander Lipiński s. 114-147