Tytuł Prawne Problemy Górnictwa
ISSN 0208-5488
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Prawne Problemy Górnictwa
1990, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Opinia o projekcie założeń do ustawy – prawo geologiczne Antoni Agopszowicz s. 7-22
Fundusz prac geologicznych Antoni Witosz s. 23-36
Ochrona środowiska w procesie tworzenia obszaru (terenu) górniczego Czesław Martysz Ryszard Mikosz s. 37-60
Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 listopada 1986 roku, sygn. akt SA/Ka 457 Jan Grabowski s. 61-68
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 października 1986 roku, sygn. akt SA/Ka 411 Ryszard Mikosz s. 69-83
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 czerwca 1986 roku, sygn. akt Sa/Ka 166 Antoni Witosz s. 84-92
Przegląd orzecznictwa w sprawach o szkody górnicze za rok 1986 Aleksander Lipiński s. 93-130