Znaleziono 7 artykułów

Jan Grabowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zakres stosowania kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu przed komisjami do spraw górniczych Jan Grabowski s. 23-34
Struktury organizacyjne przemysłu węglowego w świetle założeń reformy gospodarczej Jan Grabowski s. 34-70
Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 listopada 1986 roku, sygn. akt SA/Ka 457 Jan Grabowski s. 61-68
Poza progiem niezrozumienia, czyli o Kanadzie inaczej Jan Grabowski s. 113-123
Dwie książki o stosunkach polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej Krzysztof Dunin-Wąsowicz Jan Grabowski (aut. dzieła rec.) Joanna Nalewajko-Kulikov (aut. dzieła rec.) s. 169-171
Osaczeni, samotni, bezbronni... : refleksje po lekturze książki "Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski" Jacek Chrobaczyński Barbara Engelking (aut. dzieła rec.) Jan Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 266-301
Szantażowanie Żydów: casus Warszawy 1939-1945 Jan Grabowski s. 583-602