Tytuł Prawne Problemy Górnictwa
ISSN 0208-5488
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Prawne Problemy Górnictwa
1991, Tom 14

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Perspektywy górnictwa oceanicznego (Rozważania na tle konwencji o prawie morza z 1982 roku) Genowefa M. Grabowska s. 7-29
Wspólne zasoby dzielone a zwierzchnictwo terytorialne Jerzy Menkes s. 30-74
Wpływ art. 82 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska na zakres i treść cywilnoprawnych środków ochrony środowiska Antoni Agopszowicz s. 75-106
Górnictwo a samorząd terytorialny Antoni Agopszowicz s. 107-125
Własność i dysponowanie zasobami naturalnymi wnętrza ziemi (Uwagi de lege ferenda) Ryszard Mikosz s. 126-148
Instrumenty prawne ochrony złóż kopalin Aleksander Lipiński s. 149-180
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 kwietnia 1988 roku, sygn. akt SA/Ka 9 Ryszard Mikosz s. 181-195
Przegląd orzecznictwa w sprawach o szkody górnicze za rok 1988 Aleksander Lipiński s. 196-229
Przegląd orzecznictwa w sprawach o szkody górnicze za rok 1989 Aleksander Lipiński s. 230-261