Znaleziono 8 artykułów

Genowefa Grabowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Międzynarodowe prawo górnicze Genowefa Grabowska s. 7-22
Strefa ekonomiczna i szelf kontynentalny w nowym prawie morza Genowefa Grabowska s. 7-24
Eksploatacja zasobów naturalnych w regionach przygranicznych. Praktyka traktatowa Genowefa Grabowska s. 7-33
Zasoby naturalne w świetle prawa międzynarodowego Genowefa Grabowska s. 27-45
Problem eksploatacji dna mórz i oceanów poza zasięgiem jurysdykcji państwowej Genowefa Grabowska s. 29-49
Polityka ekologiczna Wspólnoty Europejskiej. Wyzwania dla Polski w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej Genowefa Grabowska s. 79-96
Zasady wykorzystywania dna i podziemia morskiego w pracach III Kodyfikacyjnej Konferencji Prawa Morza Genowefa Grabowska s. 84-106
Przyłączenie Rybnika do Macierzy w 1992 roku Genowefa Grabowska s. 147-157