Tytuł Prawne Problemy Górnictwa
ISSN 0208-5488
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 5
Prawne Problemy Górnictwa
1987, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Strefa ekonomiczna i szelf kontynentalny w nowym prawie morza Genowefa Grabowska s. 7-24
Program przeciwdziałania ujemnemu oddziaływaniu na produkcję rolniczą lub leśną i jego stosunek do przepisów regulujących ochronę terenów górniczych Ryszard Mikosz s. 25-40
Odpowiedzialność za straty wynikłe z działań określonych w art. 35 prawa wywłaszczeniowego Antoni Witosz s. 41-57
Postanowienie Kolegium Kompetencyjnego przy Sądzie Najwyższym z 8 listopada 1983 roku III CO/4 Michał Grajner s. 58-66
Przegląd orzecznictwa w sprawach o szkody górnicze za rok 1983 Aleksander Lipiński s. 67-92