Tytuł Prawne Problemy Górnictwa
ISSN 0208-5488
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Prawne Problemy Górnictwa
1984, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cywilnoprawne środki ochrony środowiska. Tezy do projektu nowelizacji ustawy Antoni Agopszowicz s. 7-21
,,Obszar specjalny" - przyczynek do współczesnego ujmowania prawa własności gruntowej Teresa Kurowska s. 22-41
Wybrane zagadnienia teoretyczne budowy systemu norm prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie Bolesław Maciej Ćwiertniak s. 39-84
Szkoły górnicze a wywłaszczenie nieruchomości Ryszard Mikosz s. 42-54
Znaczenie przepisów „wymuszających swoją właściwość" przy wykonaniu umowy o budowę zakładu górniczego za granicą Jadwiga Pazdan s. 55-82
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 30 stycznia 1982 roku I CR 461 Michał Grajner s. 83-92
Przegląd orzecznictwa w sprawach o szkody górnicze za rok 1981 Aleksander Lipiński s. 93-128