Tytuł Prawne Problemy Górnictwa
ISSN 0208-5488
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Prawne Problemy Górnictwa
1995, Tom 16/17

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Aleksander Lipiński s. 9-10
Z problematyki przekształceń własnościowych przedsiębiorstw górniczych Hanna Walczak s. 13-34
Wszczęcie postępowania upadłościowego i jego skutki Arkadiusz Świderek s. 35-60
Regulacja prawna w zakresie poszukiwań, udostępniania i eksploatacji zasobów geotermalnych Jerzy Rotko Jerzy Sommer s. 61-80
Niektóre problemy prawne bezzbiornikowego magazynowania cieczy i gazów oraz składowania odpadów we wnętrzu ziemi Aleksander Lipiński s. 81-103
Niektóre problemy prawne bezzbiornikowego magazynowania cieczy i gazów oraz składowania odpadów we wnętrzu ziemi Aleksander Lipiński s. 81-103
O koncepcji górniczych przepisów karnych Wojciech Radecki s. 104-120
Przedmiot prawa atomowego Ryszard Mikosz s. 121-133
Przegląd orzecznictwa w sprawach o szkody górnicze za lata 1991-1992 Aleksander Lipiński s. 134-160
Z problematyki koncesji w nowym prawie geologicznym i górniczym Aleksander Lipiński s. 163-178
Sytuacja prawna informacji geologicznych w nowym prawie geologicznym i górniczym Andrzej Szewc s. 179-194
Opowiedzialność za szkodę wyrządzoną ruchem zakładu górniczego Antoni Agopszowicz s. 195-208
Szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego (niektóre problemy prawne okresu przejściowego) Ryszard Mikosz s. 209-226
Odpowiedzialność za działalność niezgodną z nowym prawem geologicznym i górniczym Wojciech Radecki s. 227-249
Ochrona środowiska w związku z likwidacją zakładu górniczego Hanna Walczak s. 250-264