Tytuł Prawne Problemy Górnictwa
ISSN 0208-5488
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 5
Prawne Problemy Górnictwa
1987, Tom 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany w organizacji i kompetencjach organów administracji państwowej w zakresie geologii Antoni Agopszowicz s. 7-26
Zbieractwo kamieni szlachetnych i ozdobnych (Próba ustalenia stanu prawnego) Aleksandra Drabek s. 27-39
Sytuacja prawna złóż kopalin w świetle art. 12 ust. 1 Konstytucji Anna Łabno-Jabłońska s. 40-63
Niektóre instrumenty ochrony środowiska przed oddziaływaniem górnictwa Ryszard Mikosz s. 64-83
Przegląd orzecznictwa w sprawach o szkody górnicze za rok 1985 Aleksander Lipiński s. 84-116