Znaleziono 35 artykułów

Aleksander Lipiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Aleksander Lipiński s. 9-10
Analiza i ocena stanu prawnego obowiązującego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie Aleksander Lipiński Ryszard Mikosz s. 9-38
Komentarz do art. 6—9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze Aleksander Lipiński s. 11-31
Komentarz do art. 10—12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze Aleksander Lipiński s. 11-28
Z problematyki prawnej ochrony terenów górniczych Aleksander Lipiński s. 22-39
Komentarz do art. 3—5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze Aleksander Lipiński s. 27-39
Wydobywanie kopalin na terenach uzdrowisk Aleksander Lipiński s. 29-45
Komentarz do art. 1—2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2015, poz. 196 ze zm.) Aleksander Lipiński s. 31-37
Eksploatacja surowców mineralnych polskiego szelfu kontynentalnego. Zagadnienia prawne Aleksander Lipiński s. 32-57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako źródło prawa Aleksander Lipiński s. 33-54
Techniczne możliwości spalania biomasy w aspekcie obowiązujących przepisów Aleksander Lipiński s. 33-54
Ustawa z 9 marca 1991 roku o zmianie prawa geologicznego Aleksander Lipiński s. 36-69
„Gaz łupkowy w Polsce. Aspekty prawno-środowiskowe.” Red. M. Stoczkiewicz. Warszawa: Raport ClientEarth, grudzień 2014, 2014, ss. 99 Aleksander Lipiński (aut. dzieła rec.) s. 39-52
Zakres stosowania prawa górniczego do polskiego szelfu kontynentalnego Aleksander Lipiński s. 46-62
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2015 r., II OSK 394 Aleksander Lipiński s. 53-65
Przegląd orzecznictwa w sprawach o szkody górnicze za rok 1983 Aleksander Lipiński s. 67-92
Niektóre problemy prawne bezzbiornikowego magazynowania cieczy i gazów oraz składowania odpadów we wnętrzu ziemi Aleksander Lipiński s. 81-103
Niektóre problemy prawne bezzbiornikowego magazynowania cieczy i gazów oraz składowania odpadów we wnętrzu ziemi Aleksander Lipiński s. 81-103
Rozwój ustawodawstwa górniczego w Polsce w latach 1918-1939 Aleksander Lipiński Ryszard Mikosz s. 83-105
Przegląd orzecznictwa w sprawach o szkody górnicze za rok 1984 Aleksander Lipiński s. 84-108
Przegląd orzecznictwa w sprawach o szkody górnicze za rok 1985 Aleksander Lipiński s. 84-116
Przegląd orzecznictwa w sprawach o szkody górnicze za rok 1981 Aleksander Lipiński s. 93-128
Przegląd orzecznictwa w sprawach o szkody górnicze za rok 1986 Aleksander Lipiński s. 93-130
Uchwała Sądu Najwyższego z 9 września 1986 roku, sygn. akt III AZP 4 Aleksander Lipiński s. 104-113
Przegląd orzecznictwa w sprawach o szkody górnicze za rok 1980 Aleksander Lipiński s. 106-131
Uprawnienie do wydobywania kopalin Aleksander Lipiński s. 107-130
Przegląd orzecznictwa w sprawach o szkody górnicze za rok 1990 Aleksander Lipiński s. 107-139
Przegląd orzecznictwa w sprawach o szkody górnicze za rok 1982 Aleksander Lipiński s. 110-148
Przegląd orzecznictwa w sprawach o szkody górnicze za rok 1987 Aleksander Lipiński s. 114-147
Przegląd orzecznictwa w sprawach o szkody górnicze za rok 1979 Aleksander Lipiński s. 115-130
Przegląd orzecznictwa w sprawach o szkody górnicze za lata 1991-1992 Aleksander Lipiński s. 134-160
Instrumenty prawne ochrony złóż kopalin Aleksander Lipiński s. 149-180
Z problematyki koncesji w nowym prawie geologicznym i górniczym Aleksander Lipiński s. 163-178
Przegląd orzecznictwa w sprawach o szkody górnicze za rok 1988 Aleksander Lipiński s. 196-229
Przegląd orzecznictwa w sprawach o szkody górnicze za rok 1989 Aleksander Lipiński s. 230-261