Tytuł Prawne Problemy Górnictwa
ISSN 0208-5488
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Prawne Problemy Górnictwa
1986, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Antoni Agopszowicz s. 7
Analiza i ocena stanu prawnego obowiązującego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie Aleksander Lipiński Ryszard Mikosz s. 9-38
Wybrane zagadnienia teoretyczne budowy systemu norm prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie Bolesław Maciej Ćwiertniak s. 39-60
Modele systemu aktów prawotwórczych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie (uwagi de lege ferenda) Władysław Reznik s. 61-84
"Stan wyższej konieczności" w prawie administracyjnym Antoni Agopszowicz s. 85-93
Uwagi na temat charakteru prawnego umowy o prace geologiczne Antoni Witosz s. 94-109
Przegląd orzecznictwa w sprawach o szkody górnicze za rok 1982 Aleksander Lipiński s. 110-148