Tytuł Prawne Problemy Górnictwa
ISSN 0208-5488
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Prawne Problemy Górnictwa
1980, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Antoni Agopszowicz s. 5
Wydobywanie kopalin przez właścicieli gospodarstw rolnych Edward Gniewek s. 7-26
Zasoby naturalne w świetle prawa międzynarodowego Genowefa Grabowska s. 27-45
Zakres stosowania prawa górniczego do polskiego szelfu kontynentalnego Aleksander Lipiński s. 46-62
Ograniczenia własności gruntowej wynikające z prawa górniczego (zarys problemu) Ryszard Mikosz s. 63-90
Roszczenie o odwrócenie grożącego niebezpieczeństwa w stosunkach pracy w górnictwie Antoni Witosz s. 91-112