Tytuł Prawne Problemy Górnictwa
ISSN 0208-5488
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 4
Prawne Problemy Górnictwa
1987, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej w stanie wyższej konieczności. Zakres i treść Antoni Agopszowicz s. 7-39
Umowa o prace geologiczne. Charakter prawny Antoni Witosz s. 40-65
Orzeczenie Odwoławczej Komisji do Spraw Szkód Górniczych z 16 kwietnia 1985 roku, nr rep. 282/IV Ryszard Mikosz s. 66-83
Przegląd orzecznictwa w sprawach o szkody górnicze za rok 1984 Aleksander Lipiński s. 84-108