Tytuł Prawne Problemy Górnictwa
ISSN 0208-5488
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Prawne Problemy Górnictwa
1979, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Antoni Agopszowicz s. 5-6
Przesłanki określające obowiązki przedsiębiorstwa górniczego w zakresie zapobiegania szkodom innym niż górnicze Antoni Agopszowicz s. 7-21
Z problematyki prawnej ochrony terenów górniczych Aleksander Lipiński s. 22-39
Budownictwo zastępcze jako forma naprawienia szkody górniczej Ryszard Mikosz s. 40-56
Komisje do spraw szkód górniczych. Właściwość, tryb postępowania i ich charakter prawny Antoni Witosz s. 57-74
Wpływ przesłanek ekonomicznych na zakres odpowiedzialności prewencyjnej przedsiębiorstwa górniczego Małgorzata Byrska s. 75-83
Zasady wykorzystywania dna i podziemia morskiego w pracach III Kodyfikacyjnej Konferencji Prawa Morza Genowefa Grabowska s. 84-106
Uprawnienie do wydobywania kopalin Aleksander Lipiński s. 107-130