Tytuł Prawne Problemy Górnictwa
ISSN 0208-5488
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Prawne Problemy Górnictwa
1977, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Antoni Agopszowicz s. 7-8
Związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności za szkody górnicze. Zarys problemu Małgorzata Byrska s. 9-23
Prawne formy korzystania z wnętrza ziemi. Zagadnienia prawa cywilnego i administracyjnego Michał Grajner s. 24-31
Eksploatacja surowców mineralnych polskiego szelfu kontynentalnego. Zagadnienia prawne Aleksander Lipiński s. 32-57
Zasięg obowiązywania prawa górniczego Ryszard Mikosz Antoni Witosz s. 58-80
Korzystanie z cudzej nieruchomości przez przedsiębiorstwo górnicze Ryszard Mikosz s. 81-98
Udzielanie zezwoleń na wydobywanie kopalin i prowadzenie prac geologicznych Henryk Smaczniński s. 99-108
Leasing w związku z budową zakładu górniczego lub montażem urządzeń górniczych za granicą Jadwiga Szlapka s. 109-124
Zakres oddziaływania prawa górniczego na treść stosunku pracy Antoni Witosz s. 125-139