Znaleziono 11 artykułów

Antoni Witosz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fundusz prac geologicznych Antoni Witosz s. 23-36
Umowa o prace geologiczne. Charakter prawny Antoni Witosz s. 40-65
Odpowiedzialność za straty wynikłe z działań określonych w art. 35 prawa wywłaszczeniowego Antoni Witosz s. 41-57
Komisje do spraw szkód górniczych. Właściwość, tryb postępowania i ich charakter prawny Antoni Witosz s. 57-74
Zasięg obowiązywania prawa górniczego Ryszard Mikosz Antoni Witosz s. 58-80
Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pracy jako podstawowa zasada prawa pracy Antoni Witosz s. 64-82
Decyzja o zatwierdzeniu projektu badań geologicznych. Jej istota i skutki Antoni Witosz s. 71-90
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 czerwca 1986 roku, sygn. akt Sa/Ka 166 Antoni Witosz s. 84-92
Roszczenie o odwrócenie grożącego niebezpieczeństwa w stosunkach pracy w górnictwie Antoni Witosz s. 91-112
Uwagi na temat charakteru prawnego umowy o prace geologiczne Antoni Witosz s. 94-109
Nadzór organów administracji państwowej nad stosunkiem pracy w górnictwie Antoni Witosz s. 110-127