Znaleziono 3 artykuły

Małgorzata Byrska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności za szkody górnicze. Zarys problemu Małgorzata Byrska s. 9-23
Zaniechanie prowadzenia robót górniczych jako przyczyna wyrządzenia szkody górniczej Małgorzata Byrska s. 11-26
Wpływ przesłanek ekonomicznych na zakres odpowiedzialności prewencyjnej przedsiębiorstwa górniczego Małgorzata Byrska s. 75-83