Tytuł Prawne Problemy Górnictwa
ISSN 0208-5488
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Prawne Problemy Górnictwa
1978, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Antoni Agopszowicz s. 7-10
Zaniechanie prowadzenia robót górniczych jako przyczyna wyrządzenia szkody górniczej Małgorzata Byrska s. 11-26
Problem eksploatacji dna mórz i oceanów poza zasięgiem jurysdykcji państwowej Genowefa Grabowska s. 29-49
Podmioty uprawnione do korzystania z wnętrza ziemi Ryszard Mikosz s. 50-87
Uwagi przedmiocie prawa własności nieruchomości gruntowej Walerian Pańko s. 88-109
Nadzór organów administracji państwowej nad stosunkiem pracy w górnictwie Antoni Witosz s. 110-127