Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dlaczego Chrystusowe przymierze jest "nowe"? Henryk Witczyk s. 9-26
Przymierze Dawidowe w deuteronomistycznej historii Izraela Dariusz Dziadosz s. 29-51
Rola "serca" w Nowym Przymierzu (Jr 31,31-34; Ez 36,24-28) Wojciech Pikor s. 53-77
Przymierze Nehemiasza a istnienie Izraela jako Ludu Bożego (Ne 9-10) Piotr Briks s. 79-97
Sapiencjalne przejście od "przymierza" do "przyjaźni z Bogiem" Bogdan Poniży s. 99-118
Pomimo zdrady (Mk 14,24) Artur Malina s. 121-139
Pan młody i przymierze oblubieńczej miłości (Mk 2,18-22) Bartosz Adamczewski s. 141-156
Nowa modlitwa uczniów Nowego Przymierza (Mt 6,9-13) Antoni Paciorek s. 157-175
Nowa ofiara podstawą Nowego Przymierza (Hbr 8-9) Henryk Witczyk s. 177-210
Starotestamentalne przymierza w interpretacji Orygenesa Jan Słomka s. 213-226
Idea przymierza (qyama) w Mowach Afrahata Andrzej Uciecha s. 227-243
Zapowiedź Nowego Przymierza (Jr 31,31-34) w Enarrationes in Psalmos św. Augustyna Mariusz Rosik s. 245-265
Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej "Interpretacja Biblii w Kościele" - bilans i perspektywy Marc Girard s. 269-283
Retoryka Semicka Wojciech Pikor Roland Meynet (aut. dzieła rec.) s. 285-292
Biblia i teologia o stworzeniu Piotr Briks Piotr Jaskóła (aut. dzieła rec.) s. 292-294
Wyrocznie Jahwe kluczem do Deuteronomistycznej Historii królów Janusz Lemański Dariusz Dziadosz (aut. dzieła rec.) s. 295-300
Jezusowa miłość - dynamizm sprawczy "Nowego Przymierza" Artur Malina Albert Vanhoye (aut. dzieła rec.) s. 300-304
Ofiara Jezusa - Przemienienie i pojednanie człowieka z Bogiem Antoni Tronina Henryk Witczyk (aut. dzieła rec.) s. 304-309