Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kościół w świecie - po co i jak? Henryk Witczyk s. 7-10
Partykularyzm Bożych wyborów drogą do uniwersalnego celu w świetle Pięcioksięgu Janusz Lemański s. 13-24
"Oto lud, który mieszka osobno i nie zalicza się do narodów" (Lb 23,9b) Antoni Tronina s. 25-42
Bóg jako pedagog w pismach prorockich odnoszących się do wspólnej historii Izraela i Edomu Marek Raszewski s. 43-69
Izrael i Juda: jeden naród czy dwaj rywale wobec Bożego wybrania Tomasz Tułodziecki s. 71-91
Uniwersalizm zbawczy w Mateuszowej perykopie o kobiecie kananejskiej (15,21-28) Antoni Paciorek s. 95-113
Jezus przynosi Ewangelię Samarii (J 4,1-42) Henryk Witczyk s. 115-137
Rozgniewały się narody (Ap 11,18) Wojciech Popielewski s. 139-153
Izrael i nawrócenie narodów pogańskich w symbolach biblijnych starożytnego chrześcijaństwa Krzysztof Bardski s. 157-172
Chrześcijanie wobec wyznawców innych religii Andrzej Dańczak s. 173-203