Znaleziono 12 artykułów

Andrzej Dańczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Transcendencja końca : pytanie o relację paruzji i śmierci człowieka Andrzej Dańczak s. 17-34
Losy Endentscheidungshypothese L. Borosa : próba retrospekcji Andrzej Dańczak s. 59-80
Zmartwychwstanie umarłych w XX-wiecznej myśli prawosławnej Andrzej Dańczak s. 85-102
Chrześcijanie wobec wyznawców innych religii Andrzej Dańczak s. 173-203
"Czy przed Wielkim Wybuchem był Bóg? : argumenty naukowców i teologów", Warszawa 2007 : [recenzja] Andrzej Dańczak s. 187-190
"Teologie della creazione e scienze della natura", V. Maraldi (ed.), Bologna 2004 : [recenzja] Andrzej Dańczak V. Maraldi (aut. dzieła rec.) s. 202-205
"Patriarca d'Occidente? : storia e attualità", Adriano Garuti, Bologna 2007 : [recenzja] Andrzej Dańczak Adriano Garuti (aut. dzieła rec.) s. 228-231
"Resurrection of the body in early Judaism and early Christianity : doctrine, community, and self-definition", Claudia J. Setzer, Boston 2004 : [recnezja] Andrzej Dańczak Claudia J. Setzer (aut. dzieła rec.) s. 246-249
"Un solo mediatore? Pensare la salvezza alla luce della Dominus Iesu", Antonio Ducay, Roma 2003 : [recenzja] Andrzej Dańczak Antonio Ducay (aut. dzieła rec.) s. 250-252
"Bóg Ojciec w tajemnicy Trójcy Świętej. Elementy patrylogii", J. Szczurek, Kraków 2003 : [recenzja] Andrzej Dańczak Jan Szczurek (aut. dzieła rec.) s. 261-263
"Średniowieczne podstawy nauki nowożytnej : w kontekście religijnym, instytucjonalnym oraz intelektualnym", Edward Grant, Warszawa 2005 : [recenzja] Andrzej Dańczak Edward Grant s. 268-272
Zmartwychwstanie umarłych jako jeden z dynamicznych wymiarów eschatologii Andrzej Dańczak s. 343-368