Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Motyw zwycięskiej modlitwy w narracji Joz 10,1-27 Mirosław Jasiński s. 15-46
Modlitwa dnia pokuty (Ne 9) Mirosław Wróbel s. 47-58
Modlitwa Hioba: od pobożnych sloganów do mistyki Antoni Tronina s. 59-73
Prayers of Old People: Zechariah, Simeon and Anna Krzysztof Mielcarek s. 75-92
The Prayer of Jesus on the Cross Ryszard Zawadzki s. 93-110
Modlitwa Kościoła w Dziejach Apostolskich Witold Burda s. 111-135
Modlitwa apostolska św. Pawła Stefan Szymik s. 137-154
Doksologie Apokalipsy jako model modlitwy uwielbienia Paweł Podeszwa s. 155-184
Koncepcja modlitwy integralnej według Orygenesa Mariusz Szram s. 185-201
Psalmy – szkołą modlitwy w ujęciu św. Augustyna Marta Ziółkowska s. 203-213
Modlitwa w ujęciu bł. Jana Pawła II Marek Chmielewski s. 214-233