Znaleziono 11 artykułów

Wojciech Popielewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
“Jesus’ school” in the light of biblical theology of vocation Wojciech Popielewski s. 39-55
Między kruchością a wielkością człowieka. Refleksja Syracha nad tajemnicą ludzkiego istnienia Wojciech Popielewski s. 61-84
Prorocka lektura historii Wojciech Popielewski s. 85-106
Słowo Boże konieczne w drodze do szczęścia Wojciech Popielewski s. 89-106
Nauczyciel mądrości i wychowawca – mądrościowy wzorzec ojca Wojciech Popielewski s. 93-112
Rozgniewały się narody (Ap 11,18) Wojciech Popielewski s. 139-153
Rola Chrystusa – „Słowa Boga” w Kościele i świecie (Ap 19,13) Wojciech Popielewski s. 167-184
Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę godów Baranka (Ap 19,9) : kościół w Księdze Apokalipsy Wojciech Popielewski s. 169-181
Zbawieni przez miłość Baranka (Ap 1,5b-6) Wojciech Popielewski s. 185-198
Liturgia uobecnieniem zwycięstwa Boga nad mocami zła Ryszard Rubinkiewicz Wojciech Popielewski (aut. dzieła rec.) s. 296-299
„Kościół domem budowanym przez miłość (por. 1 Kor 8,1)” : sprawozdanie z wiosennego sympozjum biblijnego Instytutu Nauk Biblijnych KUL Wojciech Popielewski s. 517-518