Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawiedliwość Boga - czym jest? Henryk Witczyk
    Zacytuj
  • Udostępnij
Niesprawiedliwy Bóg w psalmach? Wojciech Węgrzyniak s. 15-32
Interpretacja mesjańska wyrażenia „słońce sprawiedliwości” (Ml 3,20) Dariusz Dogondke s. 33-47
Dzieje Izraela (Mdr 10–19) jako objawienie Bożej sprawiedliwości w świetle dygresji z Mdr 12,12-22 Andrzej Demitrów s. 49-69
Popaschalne świadectwo Parakleta o sądzie Boga nad „światem” w ujęciu J 16,8-11 Piotr Kot s. 71-93
Problem sprawiedliwości Bożej w świetle Listu do Rzymian Marcin Kowalski s. 95-126
Sprawiedliwość Syna według Listu do Hebrajczyków Artur Malina s. 127-142
Bóg jako sprawiedliwy sędzia w symbolicznej ikonosferze biblijnej starożytności chrześcijańskiej i średniowiecza Krzysztof Bardski s. 143-157
Bóg jako sprawiedliwy sędzia w symbolicznej ikonosferze biblijnej starożytności chrześcijańskiej i średniowiecza Krzysztof Bardski s. 143-157
Wszechmoc w płaszczu niemocy : sprawiedliwość Boża w perspektywie chrystologicznej według Josepha Ratzingera Jerzy Szymik s. 175-196
"Metody interpretacji Nowego Testamentu : wprowadzenie", Roman Bartnicki, Kinga Kłósek, Kraków 2014 : [recenzja] Janusz Lemański Roman Bartnicki (aut. dzieła rec.) Kinga Kłósek (aut. dzieła rec.) s. 197-202
"Odkrywanie siebie w dialogu z Jezusem : narracyjna lektura Ewangelii wg św. Jana", Wojciech Pikor, Pelplin 2014 : [recenzja] Adam Kubiś Wojciech Pikor (aut. dzieła rec.) s. 203-210