Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dlaczego przez ofiarę? Henryk Witczyk s. 7-11
Ofiary biesiadne jako przykład rozwoju rytuału ofiarniczego w Starym Testamencie Janusz Lemański s. 15-29
Ofiary przebłagalne: od rytuału do teologii (Kpł 4,1-35; Lb 15,22-31) Mariusz Rosik s. 31-49
Świątynia jerozolimska jako znak jedności religijnej i politycznej monarchii Izraela Tomasz Tułodziecki s. 51-72
Rola ofiary w tworzeniu wspólnoty człowieka z Bogiem (Ml 6,1-8) Wojciech Pikor s. 73-97
Eucharystia : gień i Duch Antoni Tronina s. 101-116
„Godzina” Jezusa – Ofiara zbawczej męki, śmierci i zmartwychwstania Henryk Witczyk s. 117-136
Wspólnotowy charakter ofiary Jezusa jako arcykapłana Nowego Przymierza Jan B. Szlaga s. 137-148
Ofiara Eucharystii jako zobowiązanie do jedności i świętości w pismach św. Cypriana Dariusz Drążek s. 151-162
Kościół jako Ciało Chrystusa w ujęciu Józefa Ratzingera Grzegorz Bachanek s. 163-185
Pomiędzy historią i teologią Janusz Lemański Hans-Christoph Schmitt (aut. dzieła rec.) s. 189-198