Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przebaczenie – w imię czego? Henryk Witczyk s. 9-15
JHWH – Bóg, który przebacza, gdyż jest miłosierny (Wj 34,5-7) Janusz Lemański s. 19-43
Psalmy szkołą Bożego przebaczenia Tomasz Tułodziecki s. 45-60
Boża miłość w procesie karcenia grzeszników w Mdr 11,21–12,2 Marcin Zieliński s. 61-78
Jakub i Ezaw: struktura narracyjna przebaczenia i jej egzystencjalne implikacje (Rdz 32,4–33,20) Zdzisław Pawłowski s. 79-102
Wspólnototwórcze napomnienie, przebaczenie i nawrócenie. Teologia narratywna Mt 18,15-35 Zdzisław Żywica s. 105-121
Przebaczenie w zbawczym dziele Jezusa Chrystusa według św. Pawła Sławomir Stasiak s. 123-140
Wspólnota pojednana z Bogiem w Jezusie Chrystusie – Nowej Świątyni Tomasz Tomaszewski s. 141-165
Wykluczenie ze wspólnoty wierzących w świetle 1 Kor 5,5 Dorota Muszytowska s. 167-184
Przebaczenie w pismach św. Cypriana Marcin Wysocki s. 187-211
Miłość przebaczająca i jednocząca w świetle Homilii na Ewangelię wg św. Mateusza św. Jana Chryzostoma Sylwia Kaczmarek s. 213-244
Odpuszczenie grzechów w Kościele w nauczaniu świętego Augustyna Augustyn Eckmann s. 245-259