Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Być wiernym – dlaczego? Henryk Witczyk s. 7-11
Wierność Boga i wierność Mojżesza – dwa lekarstwa na bałwochwalstwo Izraela (Wj 32,7-14) Janusz Lemański s. 15-25
Wierność Torze wiernością Bogu w świetle Deuteronomium Renata Jasnos s. 27-42
Boża i ludzka wierność : teologiczny obraz zdobycia Kanaanu Dariusz Dziadosz s. 43-66
Wierność Bogu w diasporze i wśród prześladowań według Księgi Daniela Marek Parchem s. 67-97
Wierność w czasie próby (Syr 2,1-6) Andrzej Piwowar s. 99-126
Granice niewierności wobec Chrystusa „on wiary dochowuje…” (2 Tm 2,11-13)) Sławomir Stasiak s. 143-157
„Bądź wierny aż do śmierci” (Ap 2,10) Dariusz Kotecki s. 159-184
Życie i śmierć męczenników przykładem wierności Bogu Wiesław Mazurowski s. 187-216
Wierność Chrystusa Grzegorz Strzelczyk s. 217-233
Biblista i historyk sztuki czytają Ewangelię Antoni Tronina Antoni Paciorek (aut. dzieła rec.) s. 237-240