Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Władza - czyja i po co? Henryk Witczyk s. 7-14
Prorok wobec zła i władzy (2 Sm 12,9) Cezary Korzec s. 17-38
"Schizma Samarytan" - Spór o władzę nad Judą i Jerozolimą Tomasz Tułodziecki s. 39-56
Władza Boga nad światem a ład moralny według Księgi Hioba Antoni Tronina s. 57-70
Nauka o władzy w Księdze Daniela Marek Parchem s. 71-90
Władza Jezusa nad życiem i śmiercią Ryszard Zawadzki s. 93-108
Władza przekazana uczniom (Mt 28,16-20) Mariusz Rosik s. 109-134
Władza w Ewangelii św. Jana Mirosław Stanisław Wróbel s. 135-152
Jaki ma być nasz stosunek do władzy? Sławomir Stasiak s. 153-172
Władza świecka w świetle Apokalipsy św. Jana Dariusz Kotecki s. 173-197
Kościół pośród świata Henri de Lubac s. 201-217
Źródło i pragnienie : teologia znaków czasu w służbie prymatu Boga Jerzy Szymik s. 219-240