Znaleziono 18 artykułów

Dariusz Kotecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kościół a Synagoga w tradycji Janowej Dariusz Kotecki s. 11-30
"On Bogiem wiernym, a nie zwodniczym" (Pwt 32,4): refleksja biblijno-teologiczna nad wiernością Boga w Starym Testamencie Dariusz Kotecki s. 13-38
"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk 1,15) - fundament życia chrześcijańskiego Dariusz Kotecki s. 33-53
Księga Ezechiela w Ewangelii według św. Jana : na przykładzie obrazu Dobrego Pasterza (J 10) oraz "strumieni wody życia" (J 7,37-39) Dariusz Kotecki s. 49-77
Jezus wychowuje swoich uczniów w Mk 1,35-39 Dariusz Kotecki s. 107-137
Księga Nahuma w Nowym Testamencie Dariusz Kotecki s. 121-135
Księga Kapłańska w Nowym Testamencie Dariusz Kotecki s. 135-154
„Bądź wierny aż do śmierci” (Ap 2,10) Dariusz Kotecki s. 159-184
Władza świecka w świetle Apokalipsy św. Jana Dariusz Kotecki s. 173-197
"Duch Święty w zgromadzeniu liturgicznym w świetle Apokalipsy św. Jana", Dariusz Kotecki, Warszawa 2006 : [recenzja] Dariusz Kotecki Michał Wojciechowski s. 199-204
"Duch Święty w zgromadzeniu liturgicznym : w świetle Apokalipsy św. Jana", Dariusz Kotecki, Warszawa 2006 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Dariusz Kotecki (aut. dzieła rec.) s. 209-216
"Pięcioksiąg dzisiaj", Janusz Lemański, Kielce 2002 : [recenzja] Dariusz Kotecki Janusz Lemański (aut. dzieła rec.) s. 210-213
"L'Apocalisse e i suoi enigmi", Giancarlo Biguzzi, Brescia 2004 : [recenzja] Dariusz Kotecki Giancarlo Biguzzi (aut. dzieła rec.) s. 230-237
"Dzieje Apostolskie : egzegeza, interpretacja, teologia", w: "Biblica et Patristica Thoruniensia 1 : Rocznik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu", red. Dariusz Kotecki, Toruń 2008 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Dariusz Kotecki (aut. dzieła rec.) s. 241-248
Godność kapłańska w świetle Ap 1,6 Dariusz Kotecki s. 245-271
"Duch Święty w zgromadzeniu liturgicznym w świetle Apokalipsy św. Jana", Dariusz Kotecki, Warszawa 2006 : [recenzja] Marek Karczewski Dariusz Kotecki (aut. dzieła rec.) s. 323-325
"Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana", Dariusz Kotecki, Częstochowa 2008 : [recenzja] Łukasz Garbacki Dariusz Kotecki (aut. dzieła rec.) s. 447-449
Wielka Nierządnica w Kościele Dariusz Kotecki s. 525-542