Znaleziono 67 artykułów

Michał Wojciechowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Assyrian Diaspora as Background for the Book of Tobit Michał Wojciechowski s. 5-19
Gospodarowanie i przedsiębiorczość w świetle Biblii Michał Wojciechowski s. 7-20
Stosunki chrześcijańsko-żydowskie w Wielkiej Brytanii Norman Solomon Michał Wojciechowski (tłum.) s. 11-35
Księga Tobita jako świadectwo o diasporze izraelskiej w Asyrii Michał Wojciechowski s. 17-33
Etyka Księgi Judyty Michał Wojciechowski s. 21-31
Church as Israel according to the Revelation of St. John Michał Wojciechowski s. 33-40
Oddanie żony czy rozwód? : język Biblii a dzisiejsze postrzeganie małżeństwea i jego rozpadu Michał Wojciechowski s. 39-51
Tajemna Ewangelia Marka z listu Klemensa z Aleksandrii do Teodora Michał Wojciechowski s. 41-51
Nowsze studia nad tekstem Dziejów Apostolskich Michał Wojciechowski s. 55-62
Trois genres de dfinitions dogmatiques : doxologie, apologie kérygeme : une hypothèse de travail et ses applications oecuméniques Michał Wojciechowski s. 59-73
Kanoniczność Księgi Tobiasza Michał Wojciechowski s. 67-78
Nowotestamentowe teksty o Żydach w nowszych polskich przekładach biblijnych Michał Wojciechowski s. 79-88
More about the anti-Jewish bias in the New Testament translations Michał Wojciechowski s. 83-88
The First People's Sin in the Description of Gen 11,1-8 Michał Wojciechowski s. 91-100
Biuletyn teologii laikatu Eugeniusz Weron Michał Wojciechowski s. 95-108
Metodologia studiów biblijnych : podstawowe wiadomości bibliograficzne Michał Wojciechowski s. 99-111
"Apokryfy z Biblii greckiej", Michał Wojciechowski, Warszawa 2001 : [recenzja] Henryk Paprocki Michał Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 111-115
Syllabus błędów Pius IX (papież) Michał Wojciechowski (tłum.) s. 113-118
List Pseudo-Arysteasza Michał Wojciechowski s. 121-167
Biuletyn teologii laikatu Eugeniusz Weron Michał Wojciechowski s. 133-146
Symbolic Acts of Jesus Michał Wojciechowski s. 151-162
"What are the Gospels? A Comparison with Graeco-Roman Biography", Richard A. Burridge, Cambridge 1992 : [recenzja] Michał Wojciechowski Richard A. Burridge (aut. dzieła rec.) s. 168-170
Międzynarodowy Zjazd Society of Biblical Literature, Rzym 14-17 VII 1991 Michał Wojciechowski s. 169-171
Międzynarodowy zjazd Society of Biblical Literature, Münster, 25-28 VII 1993 Michał Wojciechowski s. 173-175
Stoickie definicje cnót według Arejosa Didymosa Michał Wojciechowski s. 177-184
"The New Testament in Its Literary Environment", David E. Aune, Cambridge 1988 : [recenzja] Michał Wojciechowski David E. Aune (aut. dzieła rec.) s. 177-180
"The "Hellenization" of Judea in the First Century after Christ", Martin Hengel, współpr. Christoph Markschies, London-Philadelphia 1989 : [recenzja] Michał Wojciechowski Martin Hengel (aut. dzieła rec.) Christoph Markschies (aut. dzieła rec.) s. 180-181
"New Testament Christology. A Critical Assessment und Annotated Bibliography", Arland J. Hultgren, New York-Westport-London 1988 : [recenzja] Michał Wojciechowski Arland J. Hultgren (aut. dzieła rec.) s. 181-182
Dwunasty zjazd międzynarodowy Society of Biblical Literature oraz Colloquium Biblicum Lovaniense : Lowanium, 7-10 VIII 1994 Michał Wojciechowski s. 183-189
Międzynarodowy Zjazd Society of Biblical Literature, Budapeszt, 26-29 VII 1995 Michał Wojciechowski s. 183-187
"Jesus and Judaism", E. P. Sanders, London 1985 : [recenzja] Michał Wojciechowski E. P. Sanders (aut. dzieła rec.) s. 183-186
"Josephus and the New Testament", Steve Mason, Peabody 1992 : [recenzja] Michał Wojciechowski Steve Mason (aut. dzieła rec.) s. 193-195
"Duch Święty w zgromadzeniu liturgicznym w świetle Apokalipsy św. Jana", Dariusz Kotecki, Warszawa 2006 : [recenzja] Dariusz Kotecki Michał Wojciechowski s. 199-204
Państwo i jego problemy : IV Dni Interdyscyplinarne Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Michał Wojciechowski s. 199-202
"A Dictionary of Biblical Interpretation", ed. R. J. Coggins, J. L. Houlden, Philadelphia 1990 : [recenzja] Michał Wojciechowski R. J. Coggins (aut. dzieła rec.) J. L. Houlden (aut. dzieła rec.) s. 201-204
"An Introductory Bibliography for the Study of Scripture", Joseph A. Fitzmyer, Roma 1990 : [recenzja] Michał Wojciechowski Joseph A. Fitzmyer (aut. dzieła rec.) s. 201-202
"Pokarm i napój miłości : symbolizm w ponaddosłownej interpretacji Biblii w tradycji Kościoła", Krzysztof Bardski, Warszawa 2004 : [recenzja] Michał Wojciechowski Krzysztof Bardski (aut. dzieła rec.) s. 203-208
"The Moral World of the First Christians", Wayne Meeks, London 1987 : [recenzja] Michał Wojciechowski Wayne Meeks (aut. dzieła rec.) s. 204-205
59. Zjazd Societas Novi Testamenti i Studiorum, Barcelona, 3-7 VIII 2004 Michał Wojciechowski s. 205-207
"La Bible grecque des Septante. Du judaïsme hellénistique au christianisme ancien", Marguerite Harl, Gilles Dorival, Olivier Munnich, [Paris] 1988 : [recenzja] Michał Wojciechowski Gilles Dorival (aut. dzieła rec.) Marguerite Harl (aut. dzieła rec.) Olivier Munnich (aut. dzieła rec.) s. 205-207
"Encykliki Leona XIII", cz. 1-2, opr. W. Mysłek, M. Siwiec, B. Drozdowicz, Marian Mikłasz, Andrzej Szadkowski, Zygmunt Dunin Kozicki, Słupsk 1997 : [recenzja] Michał Wojciechowski B. Drozdowicz (aut. dzieła rec.) Zygmunt Dunin Kozicki (aut. dzieła rec.) Marian Mikłasz (aut. dzieła rec.) W. Mysłek (aut. dzieła rec.) M. Siwiec (aut. dzieła rec.) Andrzej Szadkowski (aut. dzieła rec.) Leon XIII (aut. dzieła rec.) s. 207-208
"Konkordancja do Biblii Tysiąclecia", Jan Flis, Warszawa 1991 : [recenzja] Michał Wojciechowski Jan Flis (aut. dzieła rec.) s. 207-208
"Grzech dosłowności we współczesnych polskich przekładach Starego Testamentu", Marek Piela, Kraków 2003 : [recenzja] Michał Wojciechowski Marek Piela (aut. dzieła rec.) s. 210-212
"Koniec świata czy apokatastaza? : Pozytywne aspekty koncepcji eschatologicznych w Biblii Hebrajskiej", Piotr Briks, Warszawa 2004 : [recenzja] Michał Wojciechowski Piotr Briks (aut. dzieła rec.) s. 213-216
"Ezechiel Tragik i jego dramat Exagoge "Wyprowadzenie z Egiptu"", Aleksandra Klęczar, Kraków-Mogilany 2006 : [recenzja] Michał Wojciechowski Aleksander Klęczar (aut. dzieła rec.) s. 216-218
"Asyryjska diaspora Izraelitów i inne studia", Waldemar Chrostowski, Warszawa 2003 : [recenzja] Michał Wojciechowski Waldemar Chrostowski (aut. dzieła rec.) s. 216-219
""Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie" (Pwt 8, 5) : studia z pedagogiki biblijnej", Jerzy Bagrowicz, Stanisław Jankowski, Toruń 2005 : [recenzja] Michał Wojciechowski Jerzy Bagrowicz (aut. dzieła rec.) Stanisław Jankowski (aut. dzieła rec.) s. 218-220
60. Zjazd Societas Novi Testamenti Studiorum, Halle, 2-6 VIII 2005 Michał Wojciechowski s. 219-221
"Listy do siedmiu Kościołów (Ap 2,1-3,22)", Roman Tkacz, Warszawa 2003 : [recenzja] Michał Wojciechowski Roman Tkacz (aut. dzieła rec.) s. 219-222
"Iustus et sanctus" : Biblia o świętości Michał Wojciechowski s. 221-231
"Forum Teologiczne", t. I, II i III, Olsztyn 2002 : [recenzja] Michał Wojciechowski s. 221-224
Kościół jako Izrael według Apokalipsy Michał Wojciechowski s. 221-234
"Pochodzenie świata, człowieka, zła : odpowiedź Biblii", Michał Wojciechowski, Częstochowa 2005 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Michał Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 222-224
"Teologia polityczna", nr 1 (2003 Michał Wojciechowski s. 222-225
"Patrystyczne homilie i komentarze biblijne" : Sympozjum Patrologów Polskich w Brennej, 25-26 września 2003 Michał Wojciechowski s. 223-227
"Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich", nr 1 (2004) : [recenzja] Michał Wojciechowski s. 228-230
"Theologia Wratislaviensa", t. 1, Wrocław 2006 : [recenzja] Michał Wojciechowski s. 229-231
"Jezus jako święty w pismach Nowego Testamentu", Michał Wojciechowski, Warszawa 1996 : [recenzja] Stanisław Mędala Michał Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 231-234
"Ewangelia według świętego Mateusza. Rozdziały 1-13. Cz. 1", wstęp, przekład, komentarz Antoni Paciorek, Częstochowa 2005 : [recenzja] Michał Wojciechowski Antoni Paciorek (aut. dzieła rec.) s. 231-234
"Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy : najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem", Częstochowa 2005 : [recenzja] Michał Wojciechowski s. 231-235
"Słownik kultury biblijnej", John J. Pilch, Częstochowa 2004 : [recenzja] Michał Wojciechowski John J. Pilch (aut. dzieła rec.) s. 241-243
"Socjologia wiedzy w Biblii", Ewa Bińczyk, Kraków 2003 : [recenzja] Michał Wojciechowski Ewa Bińczyk (aut. dzieła rec.) s. 243-245
„O wcieleniu Słowa”, Atanazy z Aleksandrii, przekład, wprowadzenie, przypisy i indeksy Michał Wojciechowski, Warszawa 1998 : [recenzja] Jan Słomka Atanazy z Aleksandrii (aut. dzieła rec.) Michał Wojciechowski (aut. dzieła rec.) Michał Wojciechowski (tłum.) s. 363-364
"Dziesięć przykazań dawniej i dziś, Edycja Świętego Pawła", Michał Wojciechowski, Częstochowa 2011 : [recenzja] Janusz Ruciński Michał Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 368-369
Authority and Canonicity of the Book of Tobit Michał Wojciechowski s. 381-395
XII Dni Interdyscyplinarne Wydziału Teologii UWM w Olsztynie, 24-25 października 2011 : "Rozpad małżeństwa i rodziny dzisiaj" Michał Wojciechowski s. 404-405
"Apokalipsa Świętego Jana. Objawienie, a nie tajemnica. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz", Michał Wojciechowski, Częstochowa 2012 : [recenzja] Marek Karczewski Michał Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 507-508