Znaleziono 13 artykułów

Ryszard Zawadzki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Il dialogo fra Gesù ed il magistrato ricco in LC 18,18-23 Ryszard Zawadzki s. 15-48
Antytezy Kazania na Górze (Mt 5, 21-48) we współczesnej egzegezie Ryszard Zawadzki s. 23-68
"Ich sende meinen Boten vor dir her" (Mk 1,2) " die Gestalt des Elija im Markusevangelium Ryszard Zawadzki s. 23-52
Cypr – wyspa ewangelicznej siejby poprzez wieki (część 1) Ryszard Zawadzki s. 39-54
Śladami Jezusa ku Cezarei Filipowej (Mt 16,13; Mk 8,27) – u stóp Hermonu i u źródeł Jordanu Ryszard Zawadzki s. 79-96
Inspiracje biblijne encykliki „Dives in misericordia” Ryszard Zawadzki s. 93-99
The Prayer of Jesus on the Cross Ryszard Zawadzki s. 93-110
Władza Jezusa nad życiem i śmiercią Ryszard Zawadzki s. 93-108
Bogactwo jako przeszkoda w pójściu za Jezusem (Łk 18,18-23) Ryszard Zawadzki s. 117-148
4 niedziela wielkanocna - Pasterz dający życie... Ryszard Zawadzki s. 155-157
Konferencja naukowa Etos i egzegeza zorganizowana przez Wydziały Teologiczny i Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniach 19-20 XI 2004 Ryszard Zawadzki s. 179-183
Uroczystość Bożego Narodzenia (Msza św. w dzień) - Dialog zbawienia Ryszard Zawadzki s. 195-197
"Biblijny komentarz do Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny", Zenon Ziółkowski, Warszawa 2009 : [recenzja] Ryszard Zawadzki Zenon Ziółkowski (aut. dzieła rec.) s. 257-260