Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Po co kapłaństwo? Henryk Witczyk s. 7-13
Rytuał święceń kapłańskich i jego symbolika (Wj 29,1-37) Janusz Lemański s. 17-31
Psalm 110 jako przykład teologii kapłaństwa w Psałterzu Tomasz Tułodziecki s. 33-56
"Wy dajcie im jeść" (Mt 14,16) Paweł Podeszwa s. 59-71
Janowa wizja kapłaństwa Chrystusa i Jego uczniów (J 17) Mirosław Stanisław Wróbel s. 73-90
Kapłaństwo ludu Bożego w Nowym Przymierzu Jan B. Szlaga s. 91-100
Kapłańska misja ochrzczonych w świecie (Hbr 13,16; 10,22-25) Henryk Witczyk s. 101-120
Chrześcijanie jako "królewskie kapłaństwo" (1 P 2,9) Stanisław Hałas s. 121-138
Ideał kapłaństwa w pismach Klemensa Aleksandryjskiego Franciszek Drączkowski s. 141-146
Kapłaństwo ministerialne w biblijnej symbolice tradycji chrześcijańskiej Krzysztof Bardski s. 147-160