Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ojcowie w opowiadaniach o patriarchach w Rdz 12–50 Zdzisław Pawłowski s. 15-41
Rola króla w Izraelu w relacji do ojcostwa Boga i do społeczeństwa w kontekście starożytnego Bliskiego Wschodu Piotr Waszak s. 43-58
Ciężar ojcostwa w Księdze Ozeasza Mariusz Szmajdziński s. 59-92
Nauczyciel mądrości i wychowawca – mądrościowy wzorzec ojca Wojciech Popielewski s. 93-112
Judaistyczne tło modlitwy pańskiej (Mt 6,9-13) w świetle idei ojcostwa Bożego w Kazaniu na górze Mariusz Rosik s. 115-138
Rady dla ojców w tzw. „Tablicach domowych” (Kol 3,21 i Ef 6,4) Wacław Borek s. 139-169
Paweł jako ojciec i Bóg jako „abba, ojciec” Piotr Łabuda s. 171-190
Jezus Janowy jako Objawiciel oblicza Ojca Józef Wróbel s. 191-203
Ojcostwo Abrahama w świetle tekstów patrystycznych Maciej Basiuk s. 207-221
Kościół domem a biskup ojcem w świetle Konstytucji Apostolskich i innych pism syryjskich od I do V wieku Jan Żelazny s. 223-236
Duszpasterska troska o ojców rodziny Wiesław Śmigiel s. 237-252
Przeżywanie ojcostwa w nauczaniu bł. Jana Pawła II Sławomir Kunka s. 253-284