Znaleziono 39 artykułów

Antoni Tronina

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Księga Kapłańska : geneza i treść Antoni Tronina s. 7-32
Starotestamentowe wątki w mariologii Jana Pawła II Antoni Tronina s. 9-21
Matki Izraela i Matka Zbawiciela Antoni Tronina s. 11-22
"Fiat" Bożego Syna i Maryi Antoni Tronina s. 11-22
Maryja "Córa Syjonu" : perspektywa eklezjologiczna Antoni Tronina s. 11-25
Assumpta : typologia Arki Przymierza Antoni Tronina s. 11-21
Dobra nowina u bram Samarii (2Krl 7) Antoni Tronina s. 19-30
"Magnificat" : portret duszy Maryi Antoni Tronina s. 22-37
"Oto lud, który mieszka osobno i nie zalicza się do narodów" (Lb 23,9b) Antoni Tronina s. 25-42
Życie Świętej Rodziny : aspekt biblijno-kulturowy Antoni Tronina s. 40-56
Jozue - Jezus : biblijna typologia zbawiciela Antoni Tronina s. 41-56
Najstarsze tłumaczenia Pięcioksięgu Antoni Tronina s. 47-62
Władza Boga nad światem a ład moralny według Księgi Hioba Antoni Tronina s. 57-70
Modlitwa Hioba: od pobożnych sloganów do mistyki Antoni Tronina s. 59-73
Psałterz jako księga? : współczesne podejścia do lektury psalmów Antoni Tronina s. 75-87
Oblubienica Boga i Matka Mesjasza : Ps 87 w tradycji Zachodniej Antoni Tronina s. 86-93
Ps 110,4 w interpretacji międzytestamentalnej Antoni Tronina s. 89-95
Eucharystia : gień i Duch Antoni Tronina s. 101-116
Judaizm a chrześcijaństwo w I wieku : koegzystencja czy konfrontacja? Antoni Tronina s. 117-137
Pół wieku lubelskiej szkoły biblijnej (1956-2006) Antoni Tronina s. 119-145
"Apkalipsa : orędzie nadziei", Antoni Tronina, Częstochowa 1996 : [recenzja] Henryk Lempa Antoni Tronina (aut. dzieła rec.) s. 159-160
"Biblia w Qumran : wprowadzenie w lekturę biblijnych rękopisów znad Morza Martwego", Antoni Tronina, Kraków 2001 : [recenzja] Zdzisław Małecki Antoni Tronina (aut. dzieła rec.) s. 161-164
Najwyższy (Mârôm) i Wywyższona (Marjam) Antoni Tronina s. 193-200
"Biblia w Qumran. Wprowadzenie w lekturę biblijnych rękopisów znad Morza Martwego", Antoni Tronina, Kraków 2001 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Antoni Tronina (aut. dzieła rec.) s. 199-202
Kiedy milknie prorok Antoni Tronina Wojciech Pikor (aut. dzieła rec.) s. 207-216
"Księga Kapłańska : wstęp - przekład z oryginału - komentarz", Antoni Tronina, Częstochowa 2006 : [recenzja] Tadeusz Brzegowy Antoni Tronina (aut. dzieła rec.) s. 209-212
"Apokryfy syryjskie : Historia i Przysłowia Achikara : Grota skarbów : Apokalipsa Pseudo-Metodego", red. Antoni Tronina, Marek Starowieyski, Kraków 2011 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Marek Starowieyski (aut. dzieła rec.) Antoni Tronina (aut. dzieła rec.) s. 215-217
"Motyw potopu jako nowego stworzenia w Biblii...", Łukasz Laskowski, Lublin 2010 : [recenzja] Antoni Tronina Łukasz Laskowski (aut. dzieła rec.) s. 219-220
"Księga Kapłańska", wstęp, przekł., koment. Antoni Tronina, Częstochowa 2006 : [recenzja] Barbara Strzałkowska Antoni Tronina (aut. dzieła rec.) s. 223-229
Biblista i historyk sztuki czytają Ewangelię Antoni Tronina Antoni Paciorek (aut. dzieła rec.) s. 237-240
Biblijne przesłanie obrazu Miłosierdzia Bożego Antoni Tronina s. 255-266
Maryja w tajemnicy Przymierza Antoni Tronina Ignace de La Potterie (aut. dzieła rec.) s. 271-274
"Per ecclesiam ad Mariam" : cztery biblijne kantyki zwycięstwa Antoni Tronina s. 273-292
Tajemnice maryjne w imionach zakonnych Antoni Tronina s. 294-302
Starosłowiańska "Ewangelia Jakuba" : wstęp, przekład i opracowanie Antoni Tronina s. 301-319
Sanktuarium : pamięć, obecność i proroctwo Boga żywego Francesco Gioia Stephen Fumio Hamao Marian Oleś (tłum.) Teofil Siudy (tłum.) Antoni Tronina (tłum.) s. 301-322
Ofiara Jezusa - Przemienienie i pojednanie człowieka z Bogiem Antoni Tronina Henryk Witczyk (aut. dzieła rec.) s. 304-309
Stulecie Papieskiej Komisji Biblijnej Antoni Tronina s. 317-328
"The Kingdom of God as Liturgical Empire", Scott W. Hahn, Grand Rapids 2012 : [recenzja] Antoni Tronina Scott W. Hahn (aut. dzieła rec.) s. 477-480