Znaleziono 21 artykułów

Zdzisław Małecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Prophet Jeremiah and the Reforms of King Josiah Zdzisław Małecki s. 25-33
Lud Jahwe w orędziu Deuteroizajasza Zdzisław Małecki s. 43-53
"Biblia w Qumran : wprowadzenie w lekturę biblijnych rękopisów znad Morza Martwego", Antoni Tronina, Kraków 2001 : [recenzja] Zdzisław Małecki Antoni Tronina (aut. dzieła rec.) s. 161-164
Krol perski Cyrus Wielki i jego rola w historii Izraela Zdzisław Małecki s. 189-197
"Der eine Gott und die Götter : Politheismus und Monotheismus im antiken Israel", Manfred Oeming, Zürich 2003 : [recenzja] Zdzisław Małecki Manfred Oeming (aut. dzieła rec.) s. 191-192
"Die Gerechtigkeit Israels und das Heil der Völker. Kultus, Eschatologie und Gerechtigkeit in der Endgestalt des Jesajabuches : (Jes 56,1-8; 58,1-14; 65,17–66,2)", Park Kyung-Chul, Frankfurt a. M.–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien-Lang 2003 : [recenzja] Zdzisław Małecki Park Kyung-Chul (aut. dzieła rec.) s. 193-194
"Wesen und Wirken der Weisheit in der Sapientia Salomonis", Martin Neher, Berlin–New York 2004 : [recenzja] Zdzisław Małecki Martin Neher (aut. dzieła rec.) s. 194-196
"Psalmstudien : Kolometrie, Strophik und Theologie ausgewählter Psalmen", Oswald Loretz, Berlin–New York 2002 : [recenzja] Zdzisław Małecki Oswald Loretz (aut. dzieła rec.) s. 220-221
"Der barmherzige und gnädige Gott : Die Gnadenrede vom Sinai (Exodus 34,6-7) und ihre Parallelen im Alten Testamen", Matthias Franz, Kohlhammer 2003 : [recenzja] Zdzisław Małecki Matthias Franz (aut. dzieła rec.) s. 221-222
"Redaktion und Komposition zur Rückfrage hinter die Endgestalt von Jesaja 40–55", Jürgen Werlitz, Berlin 1999 : [recenzja] Zdzisław Małecki Jürgen Werlitz (aut. dzieła rec.) s. 262-264
"Jüdische und christliche Feste, Perspektiven des Alten und Neuen Testaments", Ilse Müllner, Peter Dschulnigg, Wurzburg 2002 : [recenzja] Zdzisław Małecki Peter Dschulnigg (aut. dzieła rec.) Ilse Müllner (aut. dzieła rec.) s. 264-266
"Der Messias", Heinz-Josef Fabry, Klaus Scholtissek, Wurzburg 2002 : [recenzja] Zdzisław Małecki Heinz-Josef Fabry (aut. dzieła rec.) Klaus Scholtissek (aut. dzieła rec.) s. 266-268
"Das Reich Gottes : Perspektiven des Alten und Neuen Testaments", Gottfried Vanoni, Brnhard Heininger, Wurzburg 2002 : [recenzja] Zdzisław Małecki Brnhard Heininger (aut. dzieła rec.) Gottfired Vanoni (aut. dzieła rec.) s. 268-270
"Polsko-niemiecki leksykon biograficzny : ludzie polskiej książki i prasy w Niemczech : koniec XX w.", Maria Kalczyńska, Opole 2001 : [recenzja] Zdzisław Małecki Maria Kalczyńska (aut. dzieła rec.) s. 293-295
Wybranie Izraela w teologii deuteronomistycznej Zdzisław Małecki s. 315-322
Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej : Egzegeza w Qumran Zdzisław Małecki s. 360-366
"Das fünfte Buch Mose : Deuteronomium : Kapitel 1,1–16,17", Timo Veijola, Göttingen 2004 : [recenzja] Zdzisław Małecki Timo Veijola (aut. dzieła rec.) s. 466-467
"Wesen und Wirken der Weisheit in der Sapientia Salomonis", Martin Neher, Berlin–New York 2004 : [recenzja] Zdzisław Małecki Martin Neher (aut. dzieła rec.) s. 467-469
Izrael ludem jedynego Boga Zdzisław Małecki s. 490-497
"Dobry Bóg mówi do nas : Pismo Święte dla dzieci", Antoni Długosz, Częstochowa 2003 : [recenzja] Zdzisław Małecki Antoni Długosz (aut. dzieła rec.) s. 549-550
"List św. Jakuba : wstęp : przekład z oryginału : komentarz", Józef Kozyra, Częstochowa 2011 : [recenzja] Zdzisław Małecki Józef Kozyra (aut. dzieła rec.) s. 638-639