Znaleziono 20 artykułów

Tadeusz Brzegowy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kapłani i lewici w tradycji kapłańskiej (P) Pięcioksięgu Tadeusz Brzegowy s. 5-32
Czy Izajasz zapowiadał Mesjasza? Tadeusz Brzegowy s. 5-27
Czy Bóg stworzył chaos? Tadeusz Brzegowy s. 5-21
Prorocki wymiar Księgi Jonasza Tadeusz Brzegowy s. 5-20
Najnowsze teorie na temat powstania Pięcioksięgu - próba oceny Tadeusz Brzegowy s. 11-44
Jerozolima - stolica Pomazańca Pańskiego w świetle Psalmów Tadeusz Brzegowy s. 15-44
Jerozolimskie środowisko Psałterza Tadeusz Brzegowy s. 15-40
Jeroboam I : fundator królestwa Izraela Tadeusz Brzegowy s. 17-42
Ostateczne królestwo Boga i Jego świętych według Księgi Daniela Tadeusz Brzegowy s. 17-34
Teofanie historyczne na Syjonie Tadeusz Brzegowy s. 21-34
Obraz kultu Bożego w podstawowym dziele deuteronomistycznym Tadeusz Brzegowy s. 29-50
Los słowa Bożego w sercach słuchaczy (Iz 6,1-13) Tadeusz Brzegowy s. 29-52
"Miasto Boże" w Psałterzu Tadeusz Brzegowy s. 37-59
Ku dosłownej interpretacji Pieśni nad Pieśniami Tadeusz Brzegowy s. 67-95
"Voir et entendre Dieu avec les Psaumes ou la liturgie prophétique du second Temple à Jérusalem", Raymond Jacques Tournay, Paris 1988 : [recenzja] Tadeusz Brzegowy Raymond Jacques Tournay (aut. dzieła rec.) s. 163-167
"Song of Songs. A New Translation with Introduction and Commentary", Marvin H. Pope, New York 1977 : [recenzja] Tadeusz Brzegowy Marvin H. Pope (aut. dzieła rec.) s. 175-178
"Quand Dieu parle aux hommes le langage de l'amour. Etudes sur le Cantique des Cantiques", Raymond Jacques Tournay, Paris 1982 : [recenzja] Tadeusz Brzegowy Raymond Jacques Tournay (aut. dzieła rec.) s. 181-184
"Teofania w psalmach", Henryk Witczyk, Kraków 1985 : [recenzja] Tadeusz Brzegowy Henryk Witczyk (aut. dzieła rec.) s. 185-190
"Księga Kapłańska : wstęp - przekład z oryginału - komentarz", Antoni Tronina, Częstochowa 2006 : [recenzja] Tadeusz Brzegowy Antoni Tronina (aut. dzieła rec.) s. 209-212
"Przymierze i jego odnowa. Studium z teologii biblijnej Starego Testamentu", Stanisław Wypych, Kraków 2003 : [recenzja] Tadeusz Brzegowy Stanisław Wypych (aut. dzieła rec.) s. 241-245