Znaleziono 9 artykułów

Henryk Lempa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Apokalipsa św. Jana a dzieje Kościoła : interpretacja eklezjologiczna Apokalipsy św. Jana w historii egzegezy Henryk Lempa s. 33-48
Modlitwa codzienna w judaizmie Henryk Lempa s. 47-61
Czy praca jest karą za grzech pierworodny? Henryk Lempa s. 55-60
"Metodologia Nowego Testamentu", Hugolin Langkammer, Opole 1991 : [recenzja] Henryk Lempa Hugolin Langkammer (aut. dzieła rec.) s. 87-88
"Grecko-polski Nowy Testament : wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi", R. Popowski, M. Wojciechowski, Warszawa 1993 : [recenzja] Henryk Lempa R. Popowski (aut. dzieła rec.) M. Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 115-117
"Johannes : Ein theologisches Portrait", J. Ernst, Düsseldorf 1991 : [recenzja] Henryk Lempa J. Ernst (aut. dzieła rec.) s. 154-158
"Nowy Testament o Kościele", H. Langkammer, Wrocław 1995 : [recenzja] Henryk Lempa H. Langkammer (aut. dzieła rec.) s. 158-160
"Apkalipsa : orędzie nadziei", Antoni Tronina, Częstochowa 1996 : [recenzja] Henryk Lempa Antoni Tronina (aut. dzieła rec.) s. 159-160
"Księga Baranka : medytacje nad Apokalipsą św. Jana", Hans Urs von Balthasar, Kraków 2005 : [recenzja] Henryk Lempa Hans Urs von Balthasar (aut. dzieła rec.) s. 258-265