Znaleziono 7 artykułów

Grzegorz Bachanek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kościół jako Ciało Chrystusa w ujęciu Józefa Ratzingera Grzegorz Bachanek s. 163-185
Tajemnica grzechu pierworodnego w ujęciu Josepha Ratzingera Grzegorz Bachanek s. 171-190
Sakramentalna struktura Słowa Bożego w teologii kard. J. Ratzingera Grzegorz Bachanek s. 215-229
Trzecia tajemnica fatimska w teologicznej refleksji Josepha Ratzingera Grzegorz Bachanek s. 219-229
"Josepha Ratzingera nauka o Kościele", Grzegorz Bachanek, Warszawa 2005 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Grzegorz Bachanek (aut. dzieła rec.) s. 254-257
Tożsamość Kościoła według J. Ratzingera Grzegorz Bachanek s. 289-301
„Wzór życia chrześcijańskiego w objawieniach z Medziugorja (1981–2008”, Maciej Arkuszyński, Warszawa 2009 : [recenzja] Grzegorz Bachanek Maciej Arkuszyński (aut. dzieła rec.) s. 365-366