Znaleziono 2 artykuły

Jan B. Szlaga

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kapłaństwo ludu Bożego w Nowym Przymierzu Jan B. Szlaga s. 91-100
Wspólnotowy charakter ofiary Jezusa jako arcykapłana Nowego Przymierza Jan B. Szlaga s. 137-148